Tiếng Việt
Hotline: +84 (214) 366 6222

BOOK YOUR STAY WITH US

Room Availability
Accommodation types Room Rates Quantity Price

Tàu Hỏa

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Call
per night
0 rooms left at

Phong dulux

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Call
per night
0 rooms left at

Phong dulux

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
Call
per night
0 rooms left at

Phòng BUNGALOW

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
42 USD
per night
0 rooms left at

Phòng BUNGALOW

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
49 USD
per night
0 rooms left at

Phòng BUNGALOW

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
58 USD
per night
0 rooms left at

Triple Room

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
67 USD
per night
0 rooms left at

Superior Room

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
80 USD
per night
0 rooms left at

Double Room

Giá bao gồm 10% VAT & 5% phí dịch vụ
Bữa sáng bao gồm. Không hoàn trả.
889 USD
per night
0 rooms left at
Prices include 10 % VAT & 5 % Service charge.
Total price: Call
Tư vấn khách hàng 24/7