Liên lạc với chúng tôi
  • Thông tin liên hệ xin gửi về :
  • KHÁCH SẠN SAPALY LÀO CAI
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
  • Tel: (+84) 20 366 6222
  • Fax: (+84) 20 366 6333
  • Email: reservation@sapalyhotel.com.vn
  • Website: WWW.sapalyhotel.com

Thông tin liên hệ

Tên của bạn:
Số điện thoại:
Email của bạn:
Tin nhắn: