English

Công ty Biti’s - khách sạn Sapaly Lào Cai trao quà cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Xã Phong Dụ Thượng - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

  • 07:00, 01/01/1970
  • 831
Công ty Biti’s - khách sạn Sapaly Lào Cai trao quà cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Xã Phong Dụ Thượng - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

Công ty Biti’s - khách sạn Sapaly Lào Cai trao quà cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Xã Phong Dụ Thượng - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái


Người viết : admin
Tư vấn khách hàng 24/7