English

Phòng khách sạn

Phòng Superior
950.000 VND
 • Số lượng: 18
 • Tối đa: 4
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Thị Trấn Hà Khẩu Trung Quốc
Phòng Deluxe
1.100.000 VND
 • Số lượng: 74
 • Tối đa: 4
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, thị trấn Hà Khẩu Trung Quốc
Phòng Junior Suite
1.320.000 VND
 • Số lượng: 8
 • Tối đa: 4
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Thị Trấn Hà Khẩu Trung Quốc
Phòng Executive Suite
1.680.000 VND
 • Số lượng: 15
 • Tối đa: 4
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Thị Trấn Hà Khẩu Trung Quốc
Phòng Tổng Thống
20.000.000 VND
 • Số lượng: 1
 • Tối đa: 6
 • Vị trí: Nhìn ra Sông Hồng, Thị Trấn Hà Khẩu Trung Quốc