UBND TỈNH LÀO CAI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TỈNH

Sáng 4/9  tại Khách Sạn Sapaly 4 sao Lào Cai UBND TỈNH LÀO CAI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TỈNH Triển khai Tiểu hợp phần Hỗ trợ Xi măng Xây dựng Đường GTNT - Chương trình Hạnh phúc Lào Cai

 https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/11988211_1520822828209086_1431108013066650261_n.jpg?oh=8e2c1185a10c38e8574b0379e069416f&oe=5672BEB1

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11218980_1520822978209071_1527171995459452588_n.jpg?oh=18f9616a79ed2bc61669b226d33ba2c8&oe=566EFD36

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11261131_1520822911542411_7614683401599027148_n.jpg?oh=10307ea1238d6e88763313075aadf99b&oe=56756F9A

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11953072_1520822831542419_8362891764377747703_n.jpg?oh=87103b6d3e5806f83697ea996a95ccd3&oe=566B8300

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11960067_1520822991542403_6653469758001269557_n.jpg?oh=000d9705d057ccc0a4e244418fa10cae&oe=56A98A6B

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11666084_1501418843482818_4675898074223923673_n.jpg?oh=3aadbce3a604f84d7f74abf3328e8c50&oe=56761626

                                     Khách Sạn sapaly 4 sao Lào cai