TẬP HUẤN LỒNG GHÉP VÀO KẾ HOẠCH LINH DOANH & TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Cảm ơn đoàn GREAT đã tin tưởng lựa chọn Sapaly hotel làm địa chỉ tổ chức tập huấn cho các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lào cai