Phòng & giá

Room rate:
Đơn vị : VND
 
Loại phòng Phòng Superior  Phòng Deluxe  Phòng Junior suite Phòng Excutive suite Phòng Presidential chamber
Website 1.100.000 1.300.000 1.500.000 1.800.000 20.000.000