Liên hệ

Công ty TNHH MTV Biti's Lào Cai - Sapaly Lao Cai City Hotel


  • Số 048, đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
  • Tel: 02143666222
  • Fax: 0214 3 666 333
  • Email: Reservation@sapalyhotel.com.vn

Công ty TNHH MTV Biti's Lào Cai - Sapaly Lao Cai City Hotel RESERVATION

  • Đội ngũ đặt phòng của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn trong việc lập kế hoạch du lịch, từ đặt phòng một đêm cho đến các hành trình phức tạp nhiều điểm đến.
  • Có hai cách để nói chuyện với chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
  • Gọi trực tiếp cho chúng tôi
  • Tel:02143666222
  • Fax:0214 3 666 333
  • Email: Reservation@sapalyhotel.com.vnloading