Hội nghị

Hội nghị

Khối phòng họp bao gồm :

Phòng Fansipan : Diện tích 44m2 ( sức chứa tối đa 450 Người kê theo kiểu lớp học )

Phòng Hàm Rồng : Diện tích 190m2 ( Sức chứa tối đa 90 Người )

Phòng Victory : Diện tích 245m2 ( Sức chứa tối đa 150 Người )

Phòng Hoàng Liên Sơn : Diện tích 50m2 ( Sức chứa tối đa 20 Người )

Phòng Oriental : Diện tích 52m2 ( Sức chứa tối đa 30 Người )

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG - CÔNG TY COCACOLA VIỆT NAM. ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN SAPALY LÀO CAI

Tổ chức ngày: 29/12/2018
Tại phòng Fansipan - Khách sạn Sapaly Lào Cai

HỘI NGHỊ QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NINH BÌNH ngày 13/07/2020

HỘI NGHỊ QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH NINH BÌNH ngày 13/07/2020

TẬP HUẤN LỒNG GHÉP VÀO KẾ HOẠCH LINH DOANH & TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

TẬP HUẤN LỒNG GHÉP VÀO KẾ HOẠCH LINH DOANH & TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA  CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT